Archive for Вересень 2017

Ватутінський комбінат вогнетривів єдине підприємство в Україні, яке стало учасником Європейського Дня Мінералів

Пор­ту­га­лія, Шве­ція, Сло­ве­нія, Тур­ція, Ук­ра­ї­на, Об­’єд­на­не Ко­ро­лівс­тво та Пів­ніч­на Аме­ри­ка, Бра­зи­лія, Ма­лай­зія та Пів­ден­на Аф­ри­ка.   Єв­ро­пейсь­кий День Мі­не­ра­лів  (EMD) об­’єд­нує ра­зом ви­роб­ни­ків си­ро­ви­ни та ор­га­ні­за­ції за­ці­кав­ле­них осіб у спро­бі  збіль­ши­ти обіз­на­ність сус­піль­ства, прий­нят­тя та до­ві­ру. З 2014 ро­ку  EMD є зо­бов­’я­зан­ням, від­по­від­но до рі­шен­ня Єв­ро­пейсь­ко­го Ін­но­ва­цій­но­го Пар­тнерс­тва з пи­тань си­ро­ви­ни. Ва­ту­тінсь­кий ком­бі­нат вог­нет­ри­вів 22 вересня єди­ний […]

Автентичне навчання

                                                                     «Учні нудяться на уроках                                                                                              не від навчання,                                                             швидше за все, їм нудно від того,                                                                                             як ми їх навчаємо»                                                                                         користувач Фейсбук   26 вересня 2017 року на базі Ватутінсвької спеціалізованої школи І-ІІІ  ступенів №1  відбулася засідання методичної ради в формі «Інтерактивне кафе» на тему: «Урочна система в контексті автентичного […]

«European Minerals Day»

Акціонерне товариство «Ватутінський комбінат вогнетривів» – єдине підприємство в Україні, яке стало учасником «European Minerals Day» (Європейського Дня мінералів). 22 вересня організація відкрила свої двері та запросила учнів 9-11 класів нашого міста на екскурсію до майстерень, взяти участь у проведенні дидактичних занять навколо біорізноманіття та відвідати виставку до Дня корисних копалин. Екскурсія розпочалась з Мурзинського […]

«Про посилення профілактичної роботи в начальних закладах у 2017-2018 н.р.»

  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» вул. Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003, тел./факс 64-21-78 web: http://oipopp.ed-sp.net , e-mail: oipopp@ukr.net, код ЄДРПОУ 02139133   15.08.2017 № 186/01-18                                         На № _____________________   Начальнику управління освіти департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету […]

Мотузковий тренінг

    14 вересня 2017 року для спеціалістів психологічної служби міста був проведений мотузковий тренінг. Емоції, відчуття та загальні враження відверто відображені на фото      Чи досягне команда успіху? Це багато в чому залежить від того, наскільки люди, що належать до колективу хочуть і вміють спілкуватися і взаємодіяти один з одним. Як вони приймають […]