ЗАРАХУВАТИ ДИТИНУ У ДИТЯЧОМУ САДКУ

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

  • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • свідоцтва про народження.

 

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається:

  • висновок психолого-медико-педагогічної консультації.

ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

може здійснюватись:

  • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здорорв’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Дошкільному закладі цього типу;
  • у разі відсутності дитини без поважних причин більше 2-х місяців;
  • у разі несплати за харчування дитини після встановленого терміну впродовж 2-х місяців

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Завідувачу
Дошкільним навчальним закладом №  «…»

Ватутінської міської ради

Черкаської області
(П.І.Б. завідувача)
(П.І.Б. батька та матері дитини)
проживаємо за адресою:
конт. тел.

  Заява

Просимо зарахувати до дошкільного навчального закладу № «…» нашу дитину (прізвище, ім’я, по-батькові дитини та дату народження вказати повністю)
з “________” __________________ 20 __ року.

Зі Статутом дошкільного навчального закладу, правилами утримання, навчання і виховання дітей, режимом роботи ознайомлені та погоджуємось і зобов’язуємось їх виконувати.

Відповідно до Закону України “ Про захист персональних даних ” надаємо згоду на обробку наших персональних даних та персональних даних нашої дитини.

Оплату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі зобов’язуємось вносити своєчасно.

У разі зміни місця проживання, місяця роботи, контактного телефону зобов’язуємося повідомити завідувача.
“____”________ 20 _ р.                            ____________________

 

Від Admin