Потреба в грі у дітей зберігається і займає значне місце. В іграх немає реальної обумовленості обставинами, простором, часом. Для дітей дошкільного віку гра має виняткове значення: гра для них – навчання, праця, та форма виховання. Тому у КЗДО №7 «Сонечко», в кінці листопада, всі підсумкові заняття проходили у формі гри та із обов’язковим використанням математичних завдань.

Так, як даний рік оголошено «Роком математики», актуальними стали дидактичні ігри з математики.

                                            

Математична підготовка дітей складається з двох тісно переплетених основних ліній: логічної, тобто підготовкою мислення дітей до застосовуваних у математиці способам міркувань, і, власне, математичної, що складається у формування елементарних математичних уявлень. Можна відзначити, що логічна підготовка виходить за рамки підготовки до вивчення математики, розвиваючи пізнавальні здібності дітей, зокрема, їх мислення і мову.

                                            

У дошкільній дидактиці є величезна кількість різноманітних дидактичних матеріалів. Найбільш актуальними та ефективними стали ​​логічні блоки Дьєнеша та палички Кюїзенера.

Палички Кюїзенера – це набір паличок для лічби, які ще називають «числа в кольорі», «кольоровими паличками», «кольоровими числами», «кольоровими лінієчками». 

Блоки розроблені угорським психологом і математиком Дьєнеша для ранньої логічної підготовки мислення дітей до засвоєння математики. Логічні блоки Дьєнеша – абстрактно-дидактичний засіб. Це набір фігур, що відрізняються одна від одної кольором, формою, розміром, товщиною. Ці властивості можна варіювати, однак найчастіше на практиці використовуються три кольори: червоний, жовтий, синій; чотири форми: коло, квадрат, трикутник, прямокутник; по дві характеристики величини: великий і маленький, та товщини: тонкий і товстий.

Діти грають з ними, як зі звичайними кубиками, паличками, конструктором, по ходу ігор та занять, знайомлячись з кольорами, розмірами і формами.

За допомогою паличок та блоків вихователі розвивають у  дітей логічне та аналітичне мислення (аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення), творчі здібності, а також сприйняття, пам’ять, увагу і уяву. Граючи з блоками Дьєнеша, дитина виконує різноманітні предметні дії (групує за ознакою, викладає ряди по заданому алгоритму).

Вихователі формують у дошкільнят поняття числової послідовності, складу числа, відношень «більше – менше», «право – ліво», «між», «довше», «вище» і багато іншого.

Всі ці ігри спрямовані на розвиток логічного мислення; виявляється, наскільки розвинене словесно-логічне мислення та математичні уявлення.

                                           

Від Admin