УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

вул. Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003, тел./факс 64-21-78

web: http://oipopp.ed-sp.net , e-mail: oipopp@ukr.net, код ЄДРПОУ 02139133

 

15.08.2017 № 186/01-18                                         На № _____________________

 

Начальнику управління освіти департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради, начальникам відділів освіти районних державних адміністрацій та міськвиконкомів, завідувачам районних (міських) методичних кабінетів, директорам (завідувачам) районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи, керівникам структурних підрозділів освіти виконавчих органів об’єднаних територіальних громад, директорам навчальних закладів інтернатного типу, ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ р.а.

 

Методичний лист

«Про посилення профілактичної

роботи в начальних закладах

у 2017-2018 н.р.»

 

Відповідно до листів Прокуратури Черкаської області від 08.08.2017 № 08-774вих-17 та № 08-774вих-17, де повідомляється про нещасні випадки, один з яких з летальним результатом, які трапилися у літній період через вживання неповнолітніми алкогольних та наркотичних речовин, а також наголошується на невідкладному проведенні з неповнолітніми профілактичних бесід щодо пагубного впливу алкоголю на організм підлітків, КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» рекомендує керівникам навчальних закладів усіх типів та форм підпорядкування у 2017-2018 н.р. посилити контроль та забезпечити ефективне здійснення класними керівниками, кураторами (вихователями) навчальних груп і спеціалістами психологічної служби діагностичної, профілактичної, просвітницької та корекційної-розвивальної роботи з питань девіантної, зокрема адиктивної (схильність до залежностей або вживання алкогольних і психотропних речовин) та делінквентної (схильність до правопорушень) поведінки неповнолітніх, а також щодо захисту прав та свобод дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дотримання батьками передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей та захисту їх від усіх форм насильства, щодо належної організації дозвілля, змістовного проведення вільного часу. Така робота повинна бути системною та здійснюватися професійною командою працівників навчального закладу (адміністрацією, класними керівниками, практичним психологом, соціальним педагогом, педагогом-організатором, медичними працівниками, за потребою і вчителями-предметниками) з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Рекомендований алгоритм:

  1. Здійснення діагностичної роботи на початку навчального року (первинна діагностика) з метою виявлення учнів «групи ризику» (соціальна паспортизація класів/груп, (класні керівники/куратори (вихователі) груп) та соціальна паспортизація навчального закладу (соціальні педагоги); вивчення рівня адаптації до навчально-виховного процесу, особливостей особистісного розвитку учнів, виявлення дітей та учнів, схильних до ризикованої поведінки тощо (практичні психологи). Підготовка аналітичної довідки, висновків та рекомендацій за результатами діагностичної роботи – практичні психологи, соціальні педагоги).
  2. Щоденний контроль класними керівниками за відвідуванням та невідкладне з’ясування причин відсутності учнів у навчальному закладі. Своєчасне інформування адміністрації навчального закладу про причини відсутності учнів, зокрема, учнів «групи ризику», а у разі потреби – спеціалістів психологічної служби.
  3. Проведення додаткового поглибленого («перший зріз») психодіагностичного (практичні психологи) та соціально-педагогічного (соціальні педагоги) досліджень з учнями «групи ризику» та їх сім’ями (за потребою) з метою визначення причин, які обумовили, призвели або можуть призвести до формування девіантної поведінки. Підготовка аналітичних довідок, висновків та рекомендацій за результатами діагностики відповідним цільовим групам (особам).
  4. Планування за результатами діагностики та здійснення психокорекційної або розвивальної (практичні психологи), соціально-перетворювальної (соціальні педагоги), виховної (класні керівники) роботи з учнями «групи ризику», а також системної просвітницької і профілактичної роботи з батьками цих учнів та превентивної роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу, спрямованої на запобігання негативним соціальним явищам в освітньому середовищі, формування в учнів психосоціальних компетенцій та безпечної поведінки в ситуаціях ризику.
  5. Активне залучення класними керівниками батьків та у співпраці зі спеціалістами психологічної служби навчального закладу представників місцевих громад (спеціалістів відповідних державних установ і організацій, представників громадських організацій) до здійснення виховної і просвітницької роботи в навчальному закладі на засадах соціального партнерства на рівні громади в інтересах захисту прав дитини та протидії негативним явищам в освітньому і соціальному просторі.
  6. Впровадження в систему навчально-виховної роботи факультативів, курсів за вибором, спецкурсів, освітньо-профілактичних програм та проектів, спрямованих на формування моделей здорового способу життя та безпечної і відповідальної поведінки дітей і підлітків як за власне життя і здоров’я, так і оточуючих, а також на підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді.
  7. Проведення повторного («другий зріз») психодіагностичного (практичні психологи) та соціально-педагогічного досліджень (соціальні педагоги) з учнями «групи ризику» та їх сім’ями (за потребою) з метою визначення динаміки змін та досягнутих очікуваних результатів. Підготовка аналітичних довідок, висновків та рекомендацій за результатами порівняльного аналізу «першого» і «другого» зрізів відповідним цільовим групам (особам). Внесення спеціалістами психологічної служби та класними керівниками необхідних змін у плани роботи з учнями «групи ризику» (за потребою).
  8. Залучення спеціалістів Служби у справах неповнолітніх, Національної поліції, Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, інших державних установ для вирішення ситуацій, які становлять або можуть становити загрозу життю і здоров’ю дитини, а також з питань, які не входять до меж компетенції навчального закладу (адміністрація навчального закладу, спеціалісти психологічної служби).
  9. Постійний моніторинг ефективності системи профілактичної та превентивної роботи навчального закладу. Внесення необхідних змін у плани роботи начального закладу (за потребою). Інформування про результати роботи учасників навчально-виховного процесу (за потребою) з дотриманням принципів конфіденційності та поваги до особистості.
  10. Популяризація моделей здорового способу життя, безпечної поведінки в ситуаціях ризику серед учасників навчально-виховного процесу, а також поширення досвіду роботи та історій успіху навчального закладу з вище згаданих питань серед широкої громадськості.

Заслуговує на увагу досвід реалізації в Черкаській області інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» для учнів 7-8 класів та їхніх батьків, яка впроваджується у навчальних закладах Черкаської області з квітня 2015 року відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації «Про впровадження програми «Сімейна розмова» від 22.04.2015 № 71 у співпраці з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України. Враховуючи високу результативність та ефективність Програми в роботі з учнями 7-8 класів та їх батьками, а також керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, обласний центр практичної психології і соціальної роботи КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР» рекомендує відділам освіти районів, міст та об’єднаних територіальних громад з вересня 2017 року і надалі щорічно сприяти розширенню мережі навчальних закладів, залучених до реалізації Програми в Черкаській області. Необхідне методичне забезпечення та проведення навчання для фахівців, що приєднуються до реалізації Програми, здійснюється відповідно до запитів навчальних закладів або відділів освіти (лист КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР» від 26.06.2017 № 242/01-19 «Про перспективи реалізації програми «Сімейна розмова» у 2017-2018 н.р.»).

Як зазначається в листах Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 р. № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» та від 28.07.17 № 1/9-414 «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному році», аналіз правопорушень, вчинених неповнолітніми, свідчить, що основними причинами протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, хибна оцінка складних життєвих ситуацій, вживання алкогольних та наркотичних речовин тощо.

Враховуючи зазначене вище, Міністерство рекомендує впроваджувати в навчальних закладах для викладання факультативні курси, які орієнтовані на підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді. Перелік програм для організаційно-методичного забезпечення викладання працівниками психологічної служби факультативних курсів, курсів за вибором та спецкурсів (лист Міністерства від 06.06.2013 № 1/9-413), рекомендованих для використання в початковій школі, та електронні переліки програм факультативних курсів, які схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-165 від 15.05.2013 р.) розміщений на сайтах: www.mon.gov.ua, www.psyua.com.ua

На допомогу педагогічним працівникам, які працюють із дітьми групи «ризику», корисними будуть матеріали, розміщені на Інформаційній онлайн-платформі «Центр знань», яка створена в рамках проекту Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка спільно із МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» за технічної підтримки Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) http://knowledge.org.ua/

З метою навчання дітей і підлітків психосоціальним компетентностям, які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної рівноваги, розбудові здорових стосунків, Міністерство рекомендує (лист від 28.12.2016 № 1/9-981) використовувати в навчально-виховному процесі навчально-методичний посібник «Розбудова миру, профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект» та спецкурс для курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» (схвалено для використання Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді МОН пр. № 3 від 04.10.2016). Електронна версія зазначених матеріалів знаходиться за посиланням: http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_library_showcategory_65

Також Міністерство рекомендує поширити серед учасників навчально-виховного процесу інформацію та розмістити на сайтах навчальних закладів електронні банери Національної дитячої «гарячої» лінії. Національна дитяча «гаряча лінія» – для дітей та про дітей. Це означає, що «гаряча лінія» приймає дзвінки від дітей та від дорослих, чиї запити стосуються дітей. Дитяча «гаряча лінія» функціонує за безкоштовним номером  0-800-500-225 (безкоштовний з мобільних та стаціонарних номерів телефонів по всій території України). А з 1 червня 2017 року Національна дитяча «гаряча лінія» відкрила короткий номер 116 111 (безкоштовний для абонентів КиївСтар та Лайфселл), що покращило доступ дітей до отримання консультацій. Даний номер телефону запроваджений у 26 європейських країнах як узгоджений номер допомоги дітям по телефону. На Національній дитячій «гарячій лінії» консультують компетентні у дитячих питаннях психологи, юристи соціальні працівники та соціальні педагоги. Лінія є абсолютно безкоштовною, анонімною та конфіденційною. Дитяча «гаряча лінія» працює з понеділка по п’ятницю з 12 до 20 години та в суботу з 12 до 16 години.

Посилання для розміщення банеру: http://la-strada.org.ua/

http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

Своєрідною відповіддю на нагальні потреби щодо формування безпечної та відповідальної поведінки підлітків, є впровадження варіативної програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (схвалена для використання в навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 16.06.2017) та Вченою радою Інституту проблем виховання  НАПН України (протокол № 6 від 29 травня 2017 р.)

Програма гуртків та факультативів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів 7-10 класів розроблені на основі матеріалів зазначеної вище комплексної програми і є другим етапом у формуванні таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями, формування цінностей та набуття відповідних компетентностей (автор-упорядник: Петрочко Ж. В., д. п. наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України). Електронний ресурс зазначених матеріалів за посиланням:

http://mon.gov.ua/activity/education/pozashkilna-osvita/vyhovna-robota/protidiya-torgivli-lyudmi.html

З метою запобігання втягненню дітей у небезпечні квести, підвищенню рівня педагогічної майстерності та компетентності у роботі з дітьми та батьками в розмовах на такі непрості теми, як цінність людського життя і суїцидальна поведінка, повага до себе та до інших, розуміння та вміння говорити про власні проблеми, Міністерство рекомендує скористатися методичними рекомендаціями: «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення» (схвалені для використання в загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 16.06.2017). Матеріали можна знайти у вільному доступі на сайті ГО «Ла Страда-Україна» www.la-strada.org.ua, або на сторінці в Фейсбук www.facebook.com/lastradaukraine

Беручи до уваги, що навчальний заклад відіграє у житті дітей, підлітків, учнівської молоді важливу роль як одне з основних середовищ соціалізації, наголошуємо на тому, що важливим завданням є налагодження систематичної роботи з управління діяльністю навчального закладу щодо створення безпечного середовища, що складається з чотирьох етапів: аналізу наявної ситуації; розроблення Плану дій; реалізації Плану дій; постійного моніторингу й оцінювання. З метою забезпечення ефективності організації такої роботи рекомендовано використовувати Методичні рекомендації «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в загальноосвітньому навчальному закладі» (автори Соловйова О.Д., Дубровська Є.В., упорядниця Ясеновська М.Е. – К., 2016. – 80 с.), схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах листом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 17.10.2016 № 21/12-Г-769.

Таким чином, плануючи роботу навчального закладу в контексті захисту прав дитини, а також протидії негативним соціальним явищам в освітньому середовищі, варто взяти до уваги, що вона дещо відрізняється від загального навчального планування, бо спирається на низку дій, які сприяють згуртуванню колективу (як педагогічного, так і учнівського), напрацюванню досвіду обговорення тих чи інших пропозицій у конструктивному руслі, формулюванню загальних понять, а також передбачає активну участь адміністрації навчального закладу та усіх учасників навчально-виховного процесу на кожному з етапів впровадження плану з формування освітнього середовища, сприятливого для всебічного розвитку дитини.

 

Ректор                 (оригінал підписано)             Н.М. Чепурна

 

 

 

 

 

Войцях Т.В.

(0472) 64-41-07

Від Admin