Доповідна записка

«Про результати участі учнів  11-х класів

закладів загальної середньої освіти

у державній підсумковій атестації за курс повної загальної освіти

в формі ЗНО-2019»

У 2019 році відповідно до наказів МОН України  від 22 серпня 2018 року № 931 “Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”, від 28 вересня 2018 року № 1036 “Про підготовку до проведення в 2019 році  зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”, від 11.12.2015 року № 1277 «Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти», від 12.10.2018 № 154 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році» та інших нормативних документів  випускникам надано можливість пройти ЗНО з чотирьох предметів із 12 можливих.

Одним із завдань кожного закладу загальної середньої освіти України  є підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Правильно спланований та організований процес такої підготовки є фактором, що впливає на якість освіти випускників, сприяє підвищенню результативності складання ними державної підсумкової атестації та ЗНО, створює атмосферу продуктивного співробітництва між усіма суб’єктами педагогічної діяльності.

У ЗНО-2019 взяли участь 79 випускників закладів загальної середньої освіти міста. Із 12 предметів випускники складали 8: українська мова та література – 79, історія України – 55, математика – 33, біологія – 31, фізика – 9, хімія – 7, англійська мова – 39, географія – 22.

Середній бал за шкалою 100-200 балів зі всіх предметів по місту 125,2 (2018 рік – 124,7). По кожному закладу він наступний: СШ № 1 – 131,6 (2018-26,7), ЗОШ № 2 – 119,3 (2018-119,4), ЗОШ № 5 –116,8 (2018- 121,7), ЗОШ № 6 – 141,3 (2018 – 131,1). Слід зазначити, що найкращі результати участі в ЗНО продемонстрували учні Ватутінської ЗОШ № 6, де всі учні подолали поріг «склав» та успішно  здали тести. За сумарним результатом означений заклад зайняв 81 позицію в області із 395 шкіл.  По предметах у місті найвищий середній тестовий бал з біології – 145,8,також з даного предмета немає жодного учня в місті, який би не склав тест; найнижчий – з фізики – 112,3, теж всі учні справилися із тестовими завданнями. Інші предмети: хімія – 137,4,  історія України – 133,2, українська мова та література – 131,1, математика – 126,8, географія – 121,3, англійська мова – 114,3.

По закладах з біології найвищий результат у СШ № 1 – 162,5 бали, найнижчий – у ЗОШ № 5 – 132,5 бали, з хімії найвищий результат у СШ № 1 – 154 бали (найнижчий у ЗОШ № 5 – 110 балів); з історії України у ЗОШ № 6 – 135,6 (найнижчий у ЗОШ № 2 – 114,1, також у даному закладі 3 (13%) учні не подолали поріг «склав», в СШ № 1 – 1(8,3%) учень); української мови та літератури  – ЗОШ № 6 – 142,7 бали (найнижчий – ЗОШ № 2 – 125,8, також у всіх закладах крім ЗОШ № 6 є учні , які не справилися з тестами: СШ № 1 – 1 учень, ЗОШ № 2 – 4 учні, ЗОШ № 5 – 2 учні), з  математики найвищий бал у  СШ № 1 – 146,8 бали (найнижчі – ЗОШ № 5 – 107,9 бали , 2 учні в даному закладі та 3 учні у ЗОШ № 2 не склали тест); з географії – ЗОШ № 5 – 132 бали (найнижчий  – ЗОШ № 2 – 92,8, оскільки 33,3 % не склали тест взагалі), з англійської мови – ЗОШ № 6 – 137,3 бали (найнижчий – ЗОШ № 5 – 84,9 бали, 40% (4учні) не склали тест), з фізики – ЗОШ № 6 – 123 бали (найнижчий – ЗОШ № 2). Вцілому ЗОШ № 6 має найвищі результати з 4 перерахованих предметів, а СШ № 1 – з трьох. Лідерами по найнижчих середніх балах є ЗОШ № 5 та ЗОШ № 2 – по 4 предмети на кожну школу.

Не склали тести (тобто не подолали поріг «склав»)  учні  у 11 тестуваннях із 275, що становить 4 % (2018 -11, 6% ).

Третій рік поспіль у формі ЗНО проходила державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти  (українська мова та 2 предмети на вибір учнів).

ДПА складали всі 79 випускників із трьох предметів: української мови та двох предметів на вибір. Всього учні склали 237 тестувань . Порівнюючи результати ДПА учнів міста та обласні результати, слід зазначити, що місто займає 31 позицію (місце) із 48 за відсотком високого рівня навчальних досягнень. Всього учні склали 22 (9,3%) тести на бали високого рівня, зокрема найбільше з української мови – 9 учнів (11,4%, обласний показник з даного предмета – 15,8 %) – ЗОШ № 2 – 5 учнів, ЗОШ № 6 – 2 учні та по 1 учню в СШ № 1 та ЗОШ № 5, з англійської мови – 8 учнів (4- ЗОШ № 2, 3 – ЗОШ № 6 та 1 – ЗОШ № 5) (27,6 %, обласний показник нижчий – 25,6%). Також слід зазначити,  що у ЗОШ № 6 ДПА з англійської мови складали 3 учні і всі вони отримали бали високого рівня. З математики на високому рівні тести склали  2 учні (по 1 учню ЗОШ № 6 та ЗОШ № 5) (6,9 % від 29 учнів, що складали предмет, обласний показник – 16,4%), з біології – 2 учні (СШ № 1 та ЗОШ № 2) (7,4 %, обласний показник – 8,6%), з історії України – 1 учень СШ № 1 (2% від всіх 11-класників міста,які складали предмет, обласний – 13,9%). З фізики, хімії та географії балів високого рівня учні не отримали.  Також у ЗОШ № 6 відсутні учні, які за результатами ДПА отримали бали низького рівня. В цей же час у ЗОШ № 2 на 1-3 бали учні склали 9 тестів, у ЗОШ № 5 – 3 тести , у СШ № 1 – 2. Немає балів низького рівня з біології, фізики та історії України.

Відсоток учнів, які склали тести на 7-9 балів 39,7% (94 тести). На бали середнього (4 -6 балів) рівня – 45,1%( 107 тестів), на бали низького рівня 5,9 % (14 тестів).

ДПА по предметах

Українська мова

Складали ДПА 79 учнів, з них 30 (38%) не підтвердили річну оцінку (враховано розбіжність від 2 і більше балів) і в основному ДПА склали нижче, на 3 бали – 13 учнів (16%), на 2 бали 15 учнів(19%) і 2 учнів за ДПА отримали оцінку на 2 бали вищу від річної (бали достатнього і середнього рівня). Найбільше учнів, що не підтвердили річні бали у ЗОШ № 2 – 15 (47%) та у СШ № 1 – 11 (79%).

Математика

Складали ДПА 29 учнів, з них 10(34 %) не підтвердили: на 5 балів – 1 (3%) учень (за рік 8, за ДПА 3бали), на 4 бали – 3 (10%) учні, на 3 бали – 2 учні (7%), на 2 бали – 3 (10%) учні, і 1 учень СШ № 1 на 2 бали підвищив річний результат. У ЗОШ № 6 розбіжностей немає (окрім як 1 бал, який ми не враховуємо).

Історія України

Складали ДПА 50 учнів. Всього учнів, які не підтвердили річний бал по місту  – 16 (32%), з них нижче на 4 бали – 1 учень, на 3 бали – 1, на 2 бали – 3 учні. Крім цього, з даного предмета найбільше занижених за рік оцінок – 11 учнів мали занижені оцінки на 2 і 4 бали. У ЗОШ № 5 1 учень на 4 бали і 3 учні на 2 бали. В ЗОШ № 6 – 2 учні на 4 бали і 1учень на 2 бали. Така ситуація із заниженими оцінками з даного предмета повторюється другий рік.

Біологія

Складали ДПА 27 учнів (28%), з них не підтвердили 5 учнів (19%). На 3 бали нижчу оцінку отримав 1 учень, на 2 бали нижчу – 2 учні і на 2 бали більшу оцінку – 2 учні.

Географія

ДПА з  предмета складали  16 учнів (17%), в двох учнів ЗОШ № 6 бали за рік були занижені на 2 і 3 бали. Всього не підтвердили річне оцінювання 5(31% від тих хто складав предмет) учнів.

Англійська мова

ДПА складали 28 учнів, з них 11 на профільному рівні. Не підтвердили 13 (46%) учнів. Найбільше таких у СШ № 1 – 7 учнів, які мають розбіжності в 2,3 і 4 бали. Також 3 учні ЗОШ № 2 мають розбіжність у 3 бали та 1 – у 4 бали.

Фізика

Складали 5 учнів. Не підтвердили 3 (60%) учні , які мають розбіжність у 2 і 3 бали.

Порівняльна таблиця

результатів річного оцінювання та ДПА

за рівнями навчальних досягнень

предмет високий достатній середній низький
річне ДПА річне ДПА річне ДПА річне ДПА
Укр.мова 15-19% 9-11,4% 35-44% 23-29,1% 29-37% 41-51,9% 0 6-4,3%
Матем. 9-31% 2-6,9% 14-48% 13-44,8% 6-21% 11-37,9% 0 3-10,3%
Історія 5-10% 1-2% 23-45% 30-58,8% 20-39% 20-39% 3-6% 0
Біологія 5-19% 2-7,4% 10-37% 10-37% 12-44% 15-55,6% 0 0
Географія 3-20% 0 8-53% 7-47% 3-20% 7-47% 1-7% 1-6%
Англ. мова 11-38% 8-28% 13-45% 8-28% 4-14% 9-31 % 1-3% 4-13%
Фізика 0 0 5-83% 2-33,3% 1-17% 4-66,7% 0 0
Хімія 1-100% 0 0 1-100%

 

І наостанок  – про результативність складання державної підсумкової атестації випускниками, які претендували на нагородження золотими та срібними медалями. Претендентів було четверо: ЗОШ № 2 – 1 золота і 1 срібна медалі, СШ № 1 – 2 срібні медалі. За результатами складання ЗНО/ДПА –  медалістів двоє (ЗОШ№ 2), але учениця була нагороджена срібною медаллю (за досягнення у навчанні). Учні СШ № 1 не підтвердили право на нагородження: одна з учениць  всі предмети ДПА склала нижче на 2-3 бали (українська мова – 7 балів, історія України – 8, англійська мова – 8); друга нижче на 2-4 бали (українська мова – 8, математика – 8, англійська мова – 8). Учениця ЗОШ № 2 не підтвердила високий бал з математики (склала на 9 балів,  за рік було – 10), але два інші предмети склала на 11 балів. Право на нагородження срібною медаллю мають учні, які за результатами семестрового, річного оцінювання та ДПА мають результати не нижчі 9 балів.

 

Оксана ШАРОВА, завідувач методичного кабінету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від Admin