Нова українська школа – нові орієнтири на дошкілля.

 

Виживає  не  найсильніший і не найрозумніший,

а той, хто краще пристовується до змін.

Чарльз Дарвін 

14 грудня 2018 року на базі закладу дошкільної освіти №7 «Сонечко» було проведено методичне об’єднання «Активізація пізнавальної діяльності дошкільників через використання прийомів едьютейнменту, зокрема створення мультфільмів» під девізом «Навчання повинно бути цікавим», метою якого було налаштування педагогів на постійний пошук креагивного в освітньому процесі через використання прийомів едьютейнменту.

Сьогодні у системі освіти, головною по­дією є масове впровадження у практику роботи ключової реформи Міністерства освіти і науки — Нової української школи. Сутність її полягає в пе­реході від школи знань (надання певного обсягу інформації, яка за сучасних умов швидко заста­ріває) до школи компетентностей (забезпечення поінформованості, обізнаності, набуття вмінь за­стосовувати знання в житті).

З огляду на той факт, що одним із базових принципів Нової української школи є положення про безперервність освіти, дошкільні заклади також залучені до цього процесу. Адже вихован­ня, навчання та формування особистості почина­ється від народження і триває впродовж усього життя. Отже, нова українська школа – нові орієнтири для дошкілля.

Тому актуальною темою педагоги ЗДО №7 вважають введення змін у освітній процес дошкілля,  впровадження нової освітньої технології: едьютейнмент – навчання, що дарує радість і дітям, і педагогам, поєднує в собі розважальні прийоми, ме­тоди інтерактивного й активного навчання, мотивацію до пізнання та взаємодії.

«Вчення, позбавлене всякого інтересу і взяте

тільки силою примусу  вбиває у вихованця

бажання до навчання, без якого він далеко не піде»

К.Д. Ушинський

Відкритий захід організували та провели – директор закладу, Дзісяк Любов Василівна,  вихователь – методист, Зубрицька Ірина Володимирівна, вихователь старшої групи, Штангей Світлана Анатоліївна, та практичний психолог, Парандій Галина Володимирівна, за присутності завідувача методичного кабінету, Жовноватої Наталії Яківни, та методиста з питань дошкільної освіти, Калиушко Людмили Вікторівни. Запрошених на методичне об’єднання ознайомили з основними перевагами прийомів едьютейнменту. Родзинкою заходу була гра – розвага «Анімаційна студія «Стікбот» із вихованцями старшої групи, яку організувала та провела Штангей Світлана Анатоліївна. Розвага пройшла на «одному подиху», педагог досягла мети навчаючи дітей через гру, створюючи мультик у мультиплікаційній студії, викликала бажання пізнавати багато нового та цікавого; використовуючи і ажурну пилку, тобто змішане виховання, коректурні таблиці, інтелект мапу тощо.  Прийоми та методи проведення заходу були влучними, доцільними, діти навчені гратися у групах, знаходити спільну мову з однолітками, вміють доводити свою точку зору та, за допомогою Броунівського руху, викладати вивчений матеріал гостям на занятті, тобто навчати дорослих.

smartcapture

Учасники заходу озброїлись новими знаннями, які зможуть втілювати під час практичних занять з вихованцями старших груп та готувати  їх до роботи в умовах Нової української школи. А саме новітні прийоми та технології освітнього процесу дають можливість підготувати  креативного,творчого, здатного до самовдосконалення сучасного випускника закладу дошкільної освіти.

   

Від Admin