В.М. Шемшур,

завідувач лабораторії-центру інформаційних технологій комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»;

Б.С. Безпоясний,

методист лабораторії-центру інформаційних технологій комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

 

 ПРІОРИТЕТНІ АКСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Основними напрямками діяльності лабораторії-центру інформаційних технологій є розробка та запровадження дистанційних форм і методів навчання з метою забезпечення неперервності в навчанні вчителів інформатики в до і післякурсовий період, підготовка педагогічних кадрів та науково-методичний супровід впровадження в 2-4 класах в інваріантній складовій пропедевтичного курсу “Інформатика 2-4 клас”, організація та проведення масових заходів з вчителями та учнями.

Важливим етапом у вивченні інформатики є участь учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з інформатики та інформаційних технологій. Приємно відзначити, що цього року учень Золотоніської спеціалізованої школи №2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради Васильчук Максим (учитель – Граб Надія Валеріївна) здобув II місце у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій; учень Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради – Добровольський Іван (учитель – Бобкова Наталія Олександрівна) здобув III місце в IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

Принагідно зазначимо, що для поглиблення знань у галузі інформаційних технологій та з метою якісної підготовки учнів області до олімпіади з ІТ створена та функціонує «Ліга юного інформатика». Учасники спільноти мають доступ до відеоуроків, майстер-класів та цікавих джерел для підготовки до олімпіад та конкурсів з ІТ. Активні учасники Ліги показують якісний рівень підготовки на всіх етапах Всеукраїнської олімпіади. Адреса спільноти: https://goo.gl/zGf4mk .

Корисними для використання на уроках та в позаурочній діяльності є сервіси «хмарних технологій» Google: обліковий запис Google, Google Chrome, Google Фото, Google Таблиці, Google Форми, Google Документи, Google Календар, Google Малюнки,  Google Keep,  Google+: спільноти, колекції, події, G Suit for Education, віртуальний клас Classroom, Google Sites, Google Карти, Google Мої карти. Під час практичних робіт доцільно розглядати планування роботи з використанням Google календарів, організацію Контактів Google для оптимізації роботи, можливості використання перегляду вулиць та створення фотосфер, геолокаційні інструменти, програму Місцеві експерти, культуру спілкування у соціальних мережах, організацію взаємодії у віртуальному класі Classroom, безпеку в Google Chrome, середовище оновлених Сайтів Google (додавання та редагування сторінки сайту, створення сторінки-лендінгу, налаштування макету сайту та його зовнішнього вигляду). З хмарними технологіями більш детально можна ознайомитися за посиланнями: https://sites.google.com/view/ckipo/тренінг та https://plus.google.com/communities/104432969346660912374 .

Зазначимо, що для забезпечення навчання в міжкурсовий період вчителів інформатики області лабораторією використовується дистанційна мережева спільнота “Спільнота вчителів Черкащини”.

Використовуючи соціальні сервіси WEB 2.0, здійснюється в післякурсовий період консультування вчителів початкових класів, які викладають предмет “Інформатика” в 2-4 класах, забезпечується самоосвіта педагогічних кадрів шляхом використання хмарних технологій (служби Google, WindowsLive, Padlet тощо).

Під час проходження атестаційних курсів основна увага у фаховому компоненті приділяється програмуванню та новим сучасним мережевим технологіям. Так, вчителі інформатики розробляють дидактичні матеріали, інтерактивні вправи, мережеві дистанційні уроки з окремих тем програми, використовуючи так звані “Хмарні технології”. Їх використання зумовлює наповнення мережевої бібліотеки уроків з інформатики для учнів ЗНЗ. Ознайомитись з ними та використати їх можна за таким посиланням: https://sites.google.com/site/posvck/ та https://sites.google.com/view/ckipo/курси

Протягом року систематизовано та поповнено банк ліцензійних та вільних програмних засобів навчального призначення для їх використання в навчальних закладах області під час викладання предмета “Інформатика. 2-4 класи”.

Організовано та проведено курсову підготовку 301-го вчителя початкових класів для впровадження Державного стандарту початкової школи (курс “Інформатика. 2-4 класи”).

З метою підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до олімпіади з інформатики створено та підтримується сервер автоматизованої системи перевірки ejudge. Система ejudge також використовується при проведенні ІІ та ІІІ туру Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

У рамках формування єдиного освітнього простору регіону на сайті лабораторії в розділі вебінари: https://cit.ckipo.edu.ua/index.php/vebinary постійно проводяться вебінари та веб-конференції з інформатики. Матеріали конференції, відеозаписи та сертифікати учасників постійно розміщуються на відповідній сторінці.

З метою організації дистанційної інформаційної, консультативної та навчально-методичної  роботи з вчителями, проведення олімпіад, конкурсів серед учнівської молоді активно використовується можливості мережевого засобу – форуму https://cit.ckipo.edu.ua/index.php/forum/indeks

Зазначимо також, що у цьому році проводився VII Конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти. Конкурс проводився Інтернет Асоціацією України та Міністерством освіти і науки України. За результатами був складений рейтинг українських навчальних закладів середньої освіти – учасників конкурсу на кращий веб-сайт закладів освіти. Згідно з підсумками рейтингу, до числа кращих в Україні увійшли веб-сайти Черкаської гімназії № 9 ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради ( http://gym9.ck.ua ) та Станції юних туристів м. Умані  ( http://umansutur.at.ua ).

Цього року в Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер” взяли участь 2198 учнів 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області, з них відмінні сертифікати отримали 529 учнів, добрі – 841 учень. Особлива подяка Черкаській спеціалізованій школі №17 І-ІІІ ступенів Черкаської міської ради – 279 учасників.

В школах області діє всеукраїнський проект «Впровадження ІТ-курсів для викладання в навчальних закладах», спільно з міжнародною академією «CISCO» відкрито 5 академій «CISCO» в області (https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/informatsijni-tehnologiyi/akademiya-cisco/ ). Широко впроваджується Всеукраїнський проект «CODE CLUB UA», який забезпечує методичну підтримку викладання предмета «Інформатика» (https://codeclub.com.ua/teacher_registration/ ). Всеукраїнський проект з безкоштовного навчання основам програмування «Technology Nation» діє протягом року в області (https://brainbasket.org/technology-nation/ ). Впровадження курсу «Інтернет речей» у навчальних закладах області (міжнародний) відбувається у співпраці з академією «CISCO». 17 навчальних закладів області в червні взяли участь в першому Всеукраїнському чемпіонаті по Minecraft завдяки обласній програмі «Програмування та алгоритмізація в середовищі Minecraft» (http://stemschool.biz/yak-vzyati-uchast-u-pershomu-vseukrains/ ). Черкаська область бере активну участь в програмі «Школи Microsoft», що дає змогу отримати статус «Експерта» в міжнародних освітніх програмах «Microsoft Showcase School» – зареєстровано 15 шкіл області (https://www.microsoft.com/uk-ua/education/school-leaders/showcase-schools/default.aspx ).

В червні 2018 року на базі КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» проведено міжрегіональний екзамен (Черкаська, Сумська, Полтавська області) з теми «Основи апаратного та програмного забезпечення ПК» з метою відкриття в навчальних закладах мережевої академії «Cisco» – 8 вчителів із 3 областей України взяли участь у заході.

 У новому навчальному році наша мета, зі слів Олександра Лісовського, автора освітнього проекту The Future, полягає у тому, щоб  «побудувати спільноту вчителів інформатики та забезпечити наших дітей знаннями, які допоможуть їм обрати цікавий напрямок розвитку. Бо успіх — це наполеглива праця та розуміння потреб майбутнього».

Особливу увагу потрібно звернути на те, пріоритетними напрямками навчання сьогодні є проектна діяльність та компетентнісно-орієнтований підхід. Компетентнісні завдання та проектна діяльність мають застосовуватися через увесь навчальний курс інформатики.

 Компетентнісні задачі з інформатики можна розглядати як тип технологічних задач, для яких обов’язковим є застосування ІТ, як засобу їх розв’язування.

Учителі також можуть вибудовувати найбільш прийнятний для конкретного навчального закладу або класу підхід до навчання. В оновленій навчальній програмі відсутня запропонована кількість часу на вивчення кожної теми, тому учитель має створити умови для забезпечення рівня навчальних досягнень учнів, зазначеного у програмі з кожної теми. Разом з тим зауважимо, що кількість часу, виділеного для алгоритмізації та програмування не може бути меншою 40% часу навчальної програми.

Під час викладання інформатики в усіх класах вчитель самостійно добирає засоби та методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт (робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, проектні роботи, практикуми тощо). Використовувати в процесі навчання інформатики можна тільки те програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, яку рекомендовано або схвалено МОН України.

У 2018-2019 навчальному році шкільний курс «Інформатика» матиме таку структуру:

5-6 класи Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
7-9 класи Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585
10 клас 2018 року
11 клас Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від  14.07.2016 № 826

 

Звертаємо Вашу увагу, що з нового навчального року вступає в дію нова програма з інформатики для 10-11 класу. Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів як вибірково-обов’язкового предмета навчального плану в обсязі до 105 годин, з яких 35 годин складає інваріантний базовий модуль. Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, забезпечується вибірково-обов’язковими предметами «Інформатика» «Технології» «Мистецтво». Із запропонованого переліку учень має обрати два предмети: один — у 10-му класі, інший — в 11-му класі або одночасно два предмети в 10–11-х класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами).

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, вибірково-обов’язковий курс «Інформатика»  вибудовується за такими предметними змістовими лініями:

 • інформаційні технології в суспільстві;
 • моделі і моделювання, аналіз та візуалізація даних;
 • системи керування базами даних;
 • технології опрацювання мультимедійних даних;
 • сервіси інформаційно-комунікаційних мереж.

Зміст навчання має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Також на уроках інформатики рекомендуємо обов’язково ознайомлювати учнів із ресурсами для самоосвіти (враховуючи вікові особливості).

Перелік деяких електронних ресурсів для самоосвіти учнів:

http://innovationslab.com.ua/;

http://www.ed-era.com

http://universinet.org/games

https://www.playcodemonkey.com/

http://www.lingva.ua

http://disted.edu.vn.ua/

http://e-pidruchnyky.net/

http://itknyga.com.ua

https://blockly-games.appspot.com/ 

http://codeclubua.org/

З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від профілю навчання, віку учнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на кожному уроці інформатики. Під час проведення всіх навчальних занять з інформатики здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів (наказ МОНУ № 128 від 20.02. 2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»).

Під час організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись Листом МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».

Всю необхідну документацію для кабінету інформатики та ІКТ можна завантажити на порталі «Профільна освіта. Черкаська область» або за посиланням: https://goo.gl/4X53Lx .

Рекомендуємо у 2018-2019 н.р орієнтувати роботу методичних  об’єднань вчителів інформатики на:

 • системну та цілеспрямовану роботу щодо розвитку фахової компетентності вчителів інформатики;
 • щорічне навчання вчителів інформатики на різноманітних тренінгах, майстер-класах, практикумах з метою систематичного оновлення фахових знань;
 • роботу щодо запровадження електронного портфоліо вчителів інформатики, створення авторських та тематичних блогів вчителів;
 • розбудову районних та міських освітніх он-лайн ресурсів з метою розвитку віртуальних педагогічних спільнот;
 • залучення вчителів інформатики до участі в конкурсах, фестивалях, виставках;
 • щорічне підвищення рівня фахової підготовки вчителів інформатики, використовуючи для цього різні форми навчання;
 • забезпечення проведення тренінгів з методичних питань викладання інформатики в початковій школі;
 • проведення майстер-класів, тренінгів та практикумів для вдосконалення навиків алгоритмізації та програмування як учнів, так і вчителів;
 • розвиток дистанційної форми навчання для вчителів інформатики;
 • продовження роботи віртуальних методичних об’єднань вчителів інформатики, подальшу розбудову веб-ресурсів, створених на підтримку їх діяльності
 • продовження роботи творчих майстерень вчителів інформатики, започаткування роботи авторських майстерень в он-лайн форматі;
 • узагальнення передового педагогічного досвіду роботи кращих вчителів інформатики;
 • направлення діяльності учнів у позаурочний час для розвитку їх творчого потенціалу, креативного мислення, використовуючи для цього гурткову роботу, участь у різноманітних конкурсах, турнірах, олімпіадах з інформатики та ІКТ.

            Бажаємо у новому навчальному році вчителям бути активними, творчими та креативними.

 

 

 

Від Admin